tanken – (na)tankovat

  • tanken gehen – jít natankovat
  • Benzin tanken – natankovat benzin
  • Diesel tanken – natankovat naftu
  • volltanken – natankovat plnou nádrž
  • halbvoll tanken – natankovat polovinu nádrže
  • tanken müssen – muset natankovat
  • tanken lassen – nechat někoho natankovat

Například: “Ich muss tanken gehen, weil der Tank leer ist.” – “Musím jít natankovat, protože je nádrž prázdná.”

 

 

Další významy slova “tanken” v němčině: například “čerpat energii”, “doplňovat zásoby” nebo “doplnit živiny”.

Zeit, Kräfte zu tanken und Resilienz zu stärken. – Čas dobít baterky a posílit odolnost

komentář