Mesiánský pohled na křesťanskou problematiku

V Izraeli, přesněji ve městě Beerševa žije Alexander Blend, původně imigrant ze Sovětského svazu. Svůj životopis a o svém současném působení poutavým způsobem skromně vypráví několika videích, kde různým, převážně ruskojazyčným křesťanským společenstvím vypráví svůj příběh. Od mládí v Sovětském svazu v rodině rabína, kterému sovětský režim zakázal výkon této profese, po emigraci do Izraele, kde se i z něj stává rabín, ale později také křesťan. Nepřidává se ovšem k žádné tradiční křesťanské denominaci (jako jsou protestanti, katolíci, pravoslavní…), ale působí v rámci takzvaných mesiánských Židů, což jsou Židé, kteří chtějí judaismus spojují s vírou, že očekáváným mesiášem je Ježíš Kristus (nebo možná spíše Ješua Ha Nocri). Protože bych asi správně měl psát o Židech s velkým písmenem jako o národě a s malým písmenem jako o vyznavačích náboženství (nějak mi to ale nejde přes prsty, protože soudím, že všechno jedno jest), lze v tomto duchu říci, že mesiánští jsou Židé, kteří chtějí zůstat židy (což jim zaručí, že zůstanou i Židy).
Judaismus je starověké náboženství a kultura pocházející z Blízkého východu, zatímco mesiánský judaismus je moderní náboženské hnutí, které kombinuje prvky tradičního judaismu s křesťanstvím. Mesiánští Židé věří v Ježíše jako mesiáše, zatímco tradiční Židé ne. Mesiášský judaismus je přijímán některými denominacemi křesťanství, zatímco tradiční judaismus jej nepřijímá.
Mesiánský judaismus je křesťanský pohled na judaismus, který vyzdvihuje Ježíše Krista jako mesiáše a spasitele. Mesiánský judaismus uznává křesťanské základní učení o Ježíši Kristu jako mesiáši, kterého Bůh poslal, aby vykoupil svět. Mesiánský judaismus se také zabývá šířením a hlásáním evangelia Ježíše Krista a jeho následováním

komentář