Geruch, der – zápach

 • Der Geruch des Kaffees weckt mich morgens. (Vůně kávy mě ráno probouzí.)
 • Der Duft der Rosen ist unbeschreiblich schön. (Vůně růží je nepopsatelně krásná.)
 • Der Geruch des Meeres macht mich glücklich. (Vůně moře mě činí šťastným.)

 • Geruchsinn (čich)
 • riechen (čichat)
 • Duft (vůně)
 • Parfüm (parfém)
 • Deo (deodorant)
 • Zigarettenrauch (cigaretový kouř)
 • Müllgeruch (smrad odpadků)
 • Knoblauchgeruch (vůně česneku)
 • Zwiebelgeruch (vůně cibule)
 • Kaffeegeruch (vůně kávy)

 

 

 

Stallgeruch, der

Es ist gut, den Stall und Stallgeruch der Herkunftsfamilie zu kennen. – Je dobré znát stáj a vůni původní rodiny.

Stall je stáj. Může být pro koně, pak je to Pferdestall), nebo třeba kuřata: Hühnerstall). Geruch znamená „zápach“ nebo „vůně“. Stallgeruch tedy odkazuje na zápach ze stáje. Dnes se používá hlavně v přeneseném smyslu: Když říkáme, že někdo má určitý Stallgeruch, naznačujeme, že tato osoba sdílí pozadí, hodnoty nebo postoje konkrétní skupiny nebo patří do určitého prostředí.

Zdroj: KrautBlog: Word of the Month: Der Stallgeruch

 

 

Baltischer Stallgeruch.

https://mail.google.com/mail/u/0/#section_query/older_than%3A33d+in%3Ainbox/FMfcgxwKhqfnbvtwfGnkZMzSLTFpNBbW

komentář