Gruß, der (Grüße) -pozdrav

Der Gruß, die Begrüßungsformel, Begrüßungsfloskel, Abschiedsformel und Abschiedsfloskel, ist eine formalisierte oder ritualisierte Geste, Floskel oder ein anderes Ausdrucksmittel zum Einleiten bzw. Abschließen eines Kontaktes.

ohne Gruß weggehen – odejít bez pozdravu
Grüße wechseln – vyměnit si pozdravy

Bestell deiner Familie schöne Grüße von mir – Pozdravuj ode mě svou rodinu.

liebe Grüße an deine Familie – srdečné pozdravy tvé rodině/s přáním všeho nejlepšího vaší rodině

 

  • Gruß se také používá v různých výrazech jako například “viele Grüße” (mnoho pozdravů) nebo “herzliche Grüße” (srdečné pozdravy).
  • V některých případech se Gruß používá jako součást formálních zpráv, jako jsou e-maily nebo dopisy, např. “Mit freundlichen Grüßen” (s pozdravem) nebo “Viele Grüße aus Deutschland” (mnoho pozdravů z Německa).
  • Další častou kolokací se slovem Gruß je “Grüße an” následované jménem osoby, které chcete poslat pozdrav, např. “Viele Grüße an deine Familie” (mnoho pozdravů tvé rodině).
  • Ve větách může být Gruß doplněn dalšími slovy, např. “Ich schicke dir liebe Grüße” (posílám ti láskyplné pozdravy) nebo “Vielen Dank für deine Grüße” (děkuji ti za tvé pozdravy).
  • V některých regionech Německa se používají také další varianty slova “Gruß”, např. “Grüß Gott” (pozdrav pán Bůh) nebo “Grüßle” (malý pozdrav).

 

Gruß se používá jako sloveso “grüßen” v množném a jednotném čísle, např. “Ich grüße dich” (pozdravuji tě) nebo “Wir grüßen unsere Freunde” (pozdravujeme naše přátele).

 

Guten Tag!
Dobrý den!

Auf Wiedersehen!
Nashledanou!

Guten Morgen! Dobré ráno!

Guten Abend!Dobrý večer!

 

Hallo! Ahoj! (při setkání)

 

Tschüs! Ahoj (při odchodu)

Bis dann/später!

Na shledanou později!

Bis morgen!

Na shledanou zítra!

 

Mach‘s gut!

Měj se dobře! Ahoj!

 

Grüß dich!

Ahoj! Nazdar!

 

komentář