Knaller – bomba”, “ohnivá střela”, “skvělá věc”.

 

1. “ein Knaller sein” – být něčím ohromný nebo velmi úspěšný.
Příklad: Seine neue Single ist ein absoluter Knaller! (Jeho nový singl je naprostá bomba!); Der Tonträger wird als „absoluter Knaller“ bezeichnet.  Ten zvukový nosič je popsán jako “absolutní nářez”.  xx

2. “jemandem einen Knaller verpassen” – Dát někomu pořádný šok nebo ránu.
Příklad: Der Boxer hat seinem Gegner einen Knaller verpasst. (Boxer dal svému soupeři pořádnou ránu.)

3. “einen Knaller bringen” – Přinést něco vzrušujícího nebo úžasného.
Příklad: Die Band wird bei ihrem Konzert einen Knaller nach dem anderen bringen. (Kapela na svém koncertu přinese jednu bombu za druhou.)

4. “Den Knaller des Jahres” – Udělení ocenění nebo titulu největšího nebo nejlepšího v něčem.
Příklad: Der Film gewann den Knaller des Jahres bei den Filmfestspielen. (Film vyhrál titul Hit roku na filmovém festivalu.)

5. “Mit einem Knaller starten” – Začít něco velkolepě nebo s velkým úspěchem.
Příklad: Das neue Restaurant ist mit einem Knaller gestartet und hat bereits viele Kunden angezogen. (Nová restaurace začala velkolepě a přitáhla již mnoho zákazníků.)

 

Ferner werden blinde Waffen, die nur mit Pulver geladen sind, als Knaller oder Böller bezeichnet.  Slepé zbraně, které jsou pouze nabité prachem, se také označují jako petardy.

Es wird immer kälter, verstärkt wird mit Dauerfrost gerechnet. Es könnten also kalte Tage in Deutschland anstehen.  Ochladilo se a očekává se více permafrostu. Takže v Německu mohou přijít chladné dny.

Kälte-Knaller in Deutschland? Wetterdienst rechnet mit Schneesturm und minus 20 Grad.  Bude v Německu mrznout až praštět? Meteorologická služba očekává sněhovou bouři a minus 20 stupňů.

 

komentář