Laden, der (Läden) – obchod

 

Was kostet denn das Bier hier in dem Laden? – Co stojí pivo zde v tomto obchodě?

Wann schließen hier die Läden? – Kdy se obchody zavírají?

   

J.č.
1. der Laden
2. des Ladens
3. dem Laden
4. den Laden
Mn.č.
die Laden/die Läden
der Laden/der Läden
den Laden/den Läden
die Laden/die Läden

Pád

Množné číslo
1. die Laden
2. der Laden
3. den Laden
4. die Laden
  1. Der Laden läuft. hovor.Obchody jdou.Kšefty se hýbou.

Ladenschlussgesetz, das – zákaz obchodování v neděli a ve svátky

Nařízení platné v Německu (také v německy mluvících zemích – Rakousku, Švýcarsku), kde se nazývá Sonntagsruhe a je součástí obecnější skupiny předpisů zvaných Ladenschlussgesetz (ve volném překladu „právo zavírat obchody“; někdy i Ladenöffnungsgesetz – „právo otevírat obchody“).

komentář