haben (hatte, gehabt) – mít

časuje se nepravidelně

   
ich habe mám
du hast máš
er hat
sie hat
es hat
on má
ona má
ono má
wir haben máme
ihr habt máte
sie haben mají
Sie haben máte (české vykání, v němčině vlastně onikání)

(3. os. j. č.: hat) mít

Používá se také jako pomocné sloveso při tvoření složeného minulého času (například: ich habe gesehen – viděl jsem

Sloveso „haben“ se pojí se čtvrtým pádem podstatných jmen, přídavných jmen, členů, zájmen v podmětu: Ich habe einen Bruder. Mám bratra.
(4.pád, neurčitý člen).

etwas mit jemandem haben – mít něco s někým

Besuch haben – mít návštěvu

 

Jednoduchý minulý čas – Imperfekt

ich hatte měl jsem
du hattest měl jsi
er hatte
sie hatte
es hatte
měl
měla
mělo
wir hatten měli jsme
ihr hattet měli jste
sie hatten měli
Sie hatten měl(a) jste

Složený minulý čas (předpřítomný čas) – Perfekt

Složený minulý čas je často používán pro vyjádření minulých událostí, které mají nějaký vliv na přítomnost.

   Má stejný význam jako jednoduchý minulý čas, ale používá se jinak
ich habe gehabt  měl jsem
du hast gehabt  měl jsi
er hat gehabt
sie hat gehabt
es hat gehabt
měl
měla
mělo
wir haben gehabt měli jsme
ihr habt gehabt měli jste
sie haben gehabt měli
Sie haben gehabt měl(a) jste

komentář