Mittel, das

arithmetisches Mittel – aritmetický průměr

flüssige Mittel – likvidní prostředky

geometrisches Mittel – geometrický průměr

harmonisches Mittel – harmonický průměr

mit beschränkten Mitteln – s omezenými zdroji

Mittel und Wege finden – najít způsoby a prostředky

komentář