wandern – putovat

Vögel, Düne wandern – ptali ptáci, duny se stěhují

 

Ein Wanderer zog durch das Land. (Poutník kráčel zemí.)

Eines Tages hörte er ein fröhliches Zwitschern über sich. Ein bunter Vogel flog neben ihm und begleitete ihn auf seinem Weg. (Jednoho dne uslyšel nad sebou radostné cvrlikání. Barevný pták letěl vedle něj a doprovázel ho na jeho cestě.)

Der Wanderer lächelte und sprach: “Hallo, kleiner Wanderfalke, auch du bist ein Freund der Wanderschaft?” (Poutník se usmál a řekl: “Ahoj, malý stěhovavý dravý ptáčku, i ty jsi přítel putování?”)

Der Vogel antwortete: “Ja, ich folge dem Wind und den Sternen. Meine Flügel tragen mich zu fernen Orten.” (Pták odpověděl: “Ano, následuji vítr a hvězdy. Moje křídla mě nesou do vzdálených míst.”)

Gemeinsam wanderten sie durch Wälder, über Berge und durch Täler. Jeder Tag brachte neue Abenteuer und Geschichten. (Společně putují lesem, přes hory a údolí. Každý den přináší nová dobrodružství a příběhy.)

Mit der Zeit lernte der Wanderer die Sprache der Vögel und konnte ihre Lieder verstehen. (S časem poutník naučil jazyk ptáků a mohl rozumět jejich písním.)

Eines Tages spürte der Wanderer, dass es Zeit war, weiterzuziehen. (Jednoho dne poutník pocítil, že je čas jít dál.)

Der Vogel sang ihm ein Abschiedslied und flog davon, auf der Suche nach neuen Horizonten. (Pták mu zazpíval na rozloučenou a odletěl, hledat nové horizonty.)

Der Wanderer lächelte, wusste er doch, dass er in seinem Herzen stets einen Freund hatte, der ihm von fernen Ländern erzählen würde. (Poutník se usmál, věděl totiž, že v jeho srdci měl vždycky přítele, který mu bude vyprávět o vzdálených zemích.)

xxx

 

 

“Eine Bezeichnung für den Umstand, unterwegs zu sein, ist wandern – putovat.”

https://deutsch.radio.cz/tschechisch-gesagt-wanderung-oder-trekking-8756707

komentář