zuteil – 

Große Anerkennung wird “Gorbi”, wie er in Deutschland liebevoll genannt wird, in Russland nicht zuteil. – „Gorbi“, jak je láskyplně znám v Německu, není v Rusku příliš uznáván.

etwas wird jemandem zuteil – něco se někomu stane, děje

Ihm wurde großes Unrecht zuteil. – Byla mu způsobena velká nespravedlnost./Stalo se mu velké bezpráví.

mir wurde die Ehre zuteil, … – měl jsem tu čest, …

 

jdm etw zuteil werden lassen: den Kindern eine gute Erziehung zuteil werden lassen – dát dětem dobré vzdělání

komentář