Entwurf – návrh

 

Entwürfe – návrhy

“náčrt” nebo “návrh”.

“erster Entwurf” – první náčrt/návrh
“Entwurf einer neuen Website” – návrh nové webové stránky
“Entwurf eines Vertrags” – návrh smlouvy
“grafischer Entwurf” – grafický návrh
“Entwurf einer Architektur” – návrh architektury

“Ich habe den Entwurf für das neue Logo erstellt.” (Vytvořil jsem náčrt pro nové logo.)
“Unser Team hat an einem Entwurf für das neue Projekt gearbeitet.” (Naše tým pracoval na návrhu pro nový projekt.)
“Ich brauche noch ein paar Tage, um den Entwurf fertigzustellen.” (Potřebuju ještě pár dní, abych dokončil návrh.)
“Wir müssen den Entwurf noch einmal überarbeiten.” (Musíme návrh ještě jednou přepracovat.)
“Die Architekten haben den Entwurf für das neue Gebäude vorgestellt.” (Architekti představili návrh pro novou budovu.)

komentář