vorne/vorn – vpředu

[1] Vpředu je kratší a vzadu je delší.

Vorne ist er kürzer und hinten ist er länger.
[1] Stojí vpředu u vchodu.

Er steht vorn beim Eingang.
[1] Seděli jsme vpředu.

Wir saßen vorn.

V němčině existuje rozdíl mezi slovy “vorne” a “vorn”.

Slovo “vorne” se používá jako příslovce a znamená “vpředu” nebo “na přední straně”. Například: “Auto je před námi, vpředu.” (Das Auto ist vor uns, vorne.)

Slovo “vorn” je spíše archaické a běžně se již nepoužívá. Může znamenat “první” nebo “v čele” a používalo se především v námořnickém a vojenském kontextu. Například: “Loď pluje v čele konvoje.” (Das Schiff fährt vorn im Konvoi.) V běžné řeči se spíše používá slovo “erst” (první) nebo “vorderster” (nejpřednější).

Je důležité si uvědomit, že slova “vorne” a “vorn” jsou poměrně zastaralá a ve většině běžných situací se používají jiná slova pro vyjádření toho samého významu.

 

 

Pro vyjádření významu “vpředu” nebo “na přední straně” se v němčině používají různá slova, záleží na konkrétní situaci a kontextu. Několik příkladů:

  • vor: Toto slovo se používá k vyjádření polohy vůči něčemu jinému, například “před domem” (vor dem Haus) nebo “před autem” (vor dem Auto).
  • vorne: Jde o příslovce, které znamená “v čele” nebo “na přední straně”. Používá se například v následujících větách: “Jdu vpředu” (Ich gehe vorne.) nebo “Byl sedící na předním sedadle” (Er saß vorne auf dem Sitz.)
  • vorderste: Toto slovo se používá v situacích, kdy je třeba vyjádřit, že něco je na nejvyšší nebo nejvýše položené části, například “nejvýše položená plošina” (die vorderste Plattform) nebo “nejpřednější část vlaku” (der vorderste Teil des Zuges).
  • vornüber: Toto slovo se používá k vyjádření pohybu vpřed nebo když někdo klesá nebo padá dopředu, například “když spadl dopředu” (als er vornüber fiel).

Tyto výrazy jsou běžnější a v běžné řeči se používají více než slova “vorn” a “vorne”, která jsou spíše zastaralá.

komentář