locken – lákat, svádět

 

  • Kunden locken – lákat zákazníky
  • mit etwas locken – lákat něčím
  • ins Verderben locken – svádět k neštěstí
  • in Versuchung locken – svádět k pokušení
  • Leute anlocken – lákat lidi
  • mit einem Angebot locken – lákat nabídkou
  • mit falschen Versprechungen locken – lákat falešnými sliby
  • Tiere anlocken – lákat zvířata
  • jemanden in eine Falle locken – chytit někoho do pasti

“locken” znamená “přitahovat” nebo “lákat”, zatímco “anlocken” se více zaměřuje na aktivní úsilí o přitahování nebo lákání, tedy například s použitím nějaké návnady.

er lässt sich die Haare locken – dává si natočit/natáčet vlasy

das Haar leicht locken – vlasy mírně natočte

 

komentář