zentral – centrální; centrálně

 

zentral liegen
“zentral liegen” bedeutet, dass sich etwas in einer zentralen Lage befindet.

„Centrálně umístěný“ znamená, že se něco nachází v centrální poloze.

zentral wohnen
bydlet v centru

 

in zentraler Lage
na centrálním místě

 

 

One comment

komentář