Märchen – pohádka

 

– “Märchen erzählen” – vyprávět pohádky
– “ein Märchenbuch” – pohádková kniha
– “in einem Märchenland leben” – žít v pohádkové zemi

– “wie im Märchen” – jako v pohádce
– “Es war einmal…” – Bylo nebylo… (typická úvodní věta pohádek)

  • Meine Oma erzählte mir immer Märchen, bevor ich schlafen ging. (Moje babička mi vždy před spaním vyprávěla pohádky.)
  • Die Gebrüder Grimm haben viele bekannte Märchen geschrieben, wie zum Beispiel “Schneewittchen” und “Rapunzel”. (Bratři Grimmové napsali mnoho známých pohádek, jako například “Sněhurka” a “Rapunzel”.)
  • Ich liebe es, Märchenbücher zu lesen und in eine magische Welt voller Abenteuer einzutauchen. (Miluji čtení pohádkových knih a vstupování do magického světa plného dobrodružství.)

 

Die zwölf Monate ist ein tschechischer Märchenfilm aus dem Jahr 2012. – Dvanáct měsíčků  je český pohádkový film z roku 2012.

komentář