Švédština

ŠVÉDŠTINA – ZÁKLADNÍ INFO, VÝSLOVNOST A SLOVÍČKA

Švédština se řadí mezi severogermánské jazyky. Co se týče obtížnosti, patří mezi ty lehčí. Stejně jako ostatní skandinávské jazyky, i tento vznikl ze staré severštiny. To znamená, že je si velmi podobný s jazyky, jako jsou například norština a dánština. Švédština, kterou dnes používá většina švédských obyvatel, vznikla v 19. století z nářečí středního Švédska. Ve Švédsku se dodnes hovoří v mnoha nářečích a to zejména na venkově, kde je užívají menší skupiny lidí. Ty se od standardní švédštiny liší především gramatikou. Nářečí jsou úřady podporována, a proto nehrozí jejich zánik. 

Pro zápis se používá, stejně jako pro většinu evropských jazyků, latinka. Ta je obohacena o některé znaky. Jsou jimi Å, Ä a Ö. 

 

Co se týče výslovnosti, ta není nejjednodušší. Některá písmena mohou znít v různých slovech jinak. Záleží to většinou na tom, kde je písmeno ve slově umístěno. Před jakým písmenem stojí, zda je na konci nebo na začátku slova, anebo jeho umístění ve slabice. 

 

a –  krátké se vyslovuje stejně jako české /a/, dlouhé se výslovností blíží našemu /ó/

e –  krátké se vyslovuje stejně jako /ä/, dlouhé se vyslovuje stejně jako naše

i –   stejné jako naše 

o –  pravidle k jeho výslovnosti není jednoduché popsat, vyslovuje se v každém slově různě, zde nezbývá nic jiného, než písmeno v různých slovech odposlouchat 

u –  krátké má výslovnost mezi /o/ a /ö/, dlouhé zase mezi /u/ a /y/

y – má výslovnost jako německé /ü/ (vyslovujte /i/ a zaokrouhlete u toho rty), dlouhé pak něco mezi /y/ a /u/ – jedná se o velmi specifickou hlásku, musí se při ni zaokrouhlit rty 

å –  vyslovuje se jako /ó/

ä –  se vyslovuje jako otevřené / e a é/

ö – vyslovuje se stejně jako v němčině (vyslovujte /e/ a zaokrouhlete u toho rty)

 

To byly zatím jenom samohlásky. Souhlásky jsou zapeklitější. Jejich výslovnost není těžká. Jde pouze jen o jejich umístění ve slově. Zkrátka kdy jakým způsobem souhlásku vyslovit.

 

c – jako /s/ – v případě, že se nachází před e, i, y, ä, ö

      jako /k/ – ve všech ostatních případech

g – jako /j/ – v případě, že se nachází před e, i, y, ä, ö a to v přízvučných slabikách

      jako /g/ – ve všech ostatních případech

h – stejně jako české /h/

 

k – se vyslovuje jako /š/ nebo /tš/ v případě, že se nachází před před e, i, y, ä, ö

      jako /k/ ve všech ostatních případech

z – jako naše /s/

Jistě si říkáte, že je souhlásek nějak málo. Další se totiž vyslovují stejně jako u nás, nebo se vyskytují ve slovech jako skupiny, a proto je dobré si vysvětlit jejich výslovnost přímo v těchto skupinách.

 

ch – něco mezi/š/ a /ch/

ck – jako /k/

dj – jako /j/, používá se na začátku slov

gj – jako /j/, používá se na začátku slov

hj – jako /j/, používá se na začátku slov

kj – se vyslovuje jako /š/ nebo /tš/ na začátku slov

lj – jako /j/, používá se na začátku slov

ng – jako /n/

rd – jako /d/

rl – jako /l/

rn – jako /n/

rs – jako /š/

rt – je něco mezi /d/ a /t/

sch – přibližně mezi /f/ a /x/

sj – přibližně mezi /f/ a /x/

sk – přibližně mezi /f/ a /x/, pokud se nachází před před e, i, y, ä, ö v přízvučných slabikách

  • jako /sk/ v ostatních případech

tj – jako /tš/ nebo /š/

 

To by bylo asi všechno ke švédské výslovnosti. Nyní se můžeme naučit některá slovíčka. Pokud byste z výše vysvětlené výslovnosti zmatek, nemusíte se ji učit. Pokud se chcete naučit nejzákladnější slovíčka, stačí si přečíst jejich výslovnost přímo v závorce za nimi (není li výslovnost uvedena, vyslovuje se, jak se píše).

hej – Hallo
hej då – Auf Wiedersehen
tack – Danke

Tack för hjälpen. (Díky za pomoc.) – Zde je “Tack” použito jako samostatné podstatné jméno, které vyjadřuje dík.

Jag tackar dig. (Děkuji ti.) – Zde je “Tack” použito jako sloveso, což znamená “děkovat.” V této větě je sloveso “tackar” (děkuji) použito ve formě první osoby jednotného čísla.

ja – ano
nej – ne
förlåt – omlouvám se

  • “Förlåt att jag kom försent.” – “Omlouvám se, že jsem přišel pozdě.”
  • “Förlåt att jag sårat dig.” – “Omlouvám se, že jsem tě zranil.”
  • “Förlåt att jag inte svarade på ditt meddelande.” – “Omlouvám se, že jsem neodpověděl na tvou zprávu.”
  • “Förlåt att jag förstörde din bok.” – “Omlouvám se, že jsem zničil tvou knihu.”
  • “Förlåt att jag glömde din födelsedag.” – “Omlouvám se, že jsem zapomněl na tvé narozeniny.”

God morgon – Guten Morgen
God kväll – Guten Abend

Jag förstår inte – Ich verstehe nicht
Hur mår du? – Wie geht es dir?
Vad heter det på svenska? – Wie sagt man das auf Schwedisch?
Jag älskar dig – Ich liebe dich

Hej! – Ahoj

God morgon! (gůd morgon) – Dobré ráno

God dag! (gůd dág) – Dobrý den

God kväll! (gůd kvel) – Dobrý večer

God natt! (gůd nat) – Dobrou noc

Ja! (buďto jako /Ja/, nebo jako /jó/) – Ano

Nej – Ne

Kanske (kanchue) – Možná

Tack! (tak) – Děkuji

Ursäkta,… (ursekta) – Promiňte…

Förlåt (forot) – Promiňte

Jag har (jág hár) / Jag har ingen (jág hár Iren) – Mám / Nemám

Det finns (dét fins) / Det finns ingen  (dét fins Iren) – To je/ To není

Noll – nula

Ett – jedna

Två – tvó

Tre ( tré) – tři

Fyra (dejte velký důraz na /y/ ) – čtyři

Fem – pět

Sex – šest

Sju (chué) – sedm

Åtta (óta) – osm

Nio (níjo) – devět

Tio (tzio) – deset

Hundra – sto

Tusen (tůsen) – tisíc

 

komentář