fordern – žádat, požadovat, domáhat se, hlásit se o

 

Ägypter den Rücktritt des Präsidenten Mubarak

Egypťané požadovali odstoupení prezidenta Mubaraka.

sein Recht fordern – hlásit se o svá práva
die Verteidigerin forderte Freispruch für den Angeklagten – obhájkyně požadovala pro obžalovaného osvobození

 

gefordert – požadovaný

 

 

er hat ihn auf Pistolen gefordert · vyzval ho na pistole

er hat sein Recht gefordert – domáhal se svého práva

 

 

komentář