Band, der (Bänder) – pás, páska, pásek, stuha, pruh, pás materiálu nebo země

 

 

• Der Band ist zu eng. (Pásek je příliš těsný.)

• Sie hat ein rotes Band im Haar. (Má ve vlasech červenou stuhu.)

• Die Flagge hat drei Bänder in verschiedenen Farben. (Vlajka má tři pruhy v různých barvách.)

• Ein breiter Band von Gras trennt die beiden Felder. (Široký pás trávy odděluje obě pole.)

 

Am 7. November 1957, rechtzeitig zum Jahrestag der russischen Oktoberrevolution, läuft in Zwickau der erste Trabant als Pilotmodell mit Zweitaktmotor vom Band. – 7. listopadu 1957, právě včas k výročí ruské říjnové revoluce, sjel z výrobní linky ve Zwickau první Trabant jako pilotní model s dvoutaktním motorem.

komentář