gedruckt – (vy)tištěný

“Gedruckt” a “aufgedruckt” jsou oba německé slovesné tvary, které se týkají tisku. Rozdíl mezi nimi spočívá ve způsobu, jakým se něco tiskne.

 1. “Gedruckt” je minulým slovesným tvarem od slovesa “drucken”, což znamená “tisknout”. Používá se, když je něco tištěno pomocí tiskového zařízení nebo tiskařského procesu. Například:

  • “Das Buch wurde gedruckt.” (Kniha byla vytištěna.)
  • “Die Zeitung wird täglich gedruckt.” (Noviny se tisknou každý den.)
 2. “Aufgedruckt” je minulým slovesným tvarem od slovesa “aufdrucken”, což znamená “otisknout”, “přidat otisk” nebo “natisknout na něco”. Toto sloveso se používá, když je něco tištěno nebo přidáváno na povrch nebo povrchový materiál. Například:

  • “Das Logo wurde aufgedruckt.” (Logo bylo přidáno otiskem.)
  • “Die Informationen sind auf dem Etikett aufgedruckt.” (Informace jsou natisknuty na štítku.)

V podstatě lze říci, že “gedruckt” se vztahuje k samotnému tisku, zatímco “aufgedruckt” se vztahuje k přidání otisku na něco, co již existuje.

 •  “So wie es hier schon gedruckt ist, für meinen liebsten Max‍—‌Franz K.” (“As it is already printed here 
 • natištěný

  příd.
  1. (tiskem vyznačený) aufgedruckt, aufgedrückt
  2. (vyrobený tiskem) gedruckt

komentář