Blinker, der – světelný indikátor, blikací světlo

<-s, ->

1 den Blinker betätigen/setzen – aktivovat/nastavit blinkr

2 Angeln cucchiaino m

 

1. Den Blinker setzen – zapnout blinkr
Vergiss nicht, den Blinker zu setzen, bevor du die Spur wechselst. (Nezapomeň zapnout blinkr, než změníš jízdní pruh.)

2. Den Blinker betätigen – zapnout/aktivovat blinkr
Bitte betätigen Sie den Blinker rechtzeitig, um Ihre Absicht anzuzeigen. (Prosím, aktivujte blinkr včas, abyste signalizovali svůj záměr.)

3. Der linke/rechte Blinker – levý/pravý blinkr
Der rechte Blinker signalisiert das Abbiegen nach rechts. (Pravý blinkr signalizuje otočení doprava.)

4. Den Blinker setzen/ausmachen – zapnout/vypnout blinkr
Er hat vergessen, den Blinker auszumachen, nachdem er abgebogen ist. (Zapomněl vypnout blinkr poté, co otočil.)

5. Den Blinker übersehen – přehlédnout blinkr
Der Fahrer hat den Blinker des anderen Autos übersehen und ist direkt vor ihm eingeschert. (Řidič přehlédl blinkr druhého auta a bezprostředně před něj se zařadil.)

6. Den Blinker missverstehen – nesprávně interpretovat blinkr
Der Fußgänger hat den Blinker des Autos missverstanden und dachte, es würde abbiegen. (Chodec nesprávně interpretoval blinkr auta a myslel si, že bude otočit.)

7. Der Blinker geht nicht – blinkr nefunguje
Ich muss meine Blinker reparieren lassen, sie funktionieren nicht mehr. (Musím nechat opravit své blinkry, už nefungují.)

 

komentář