Nordsee, die – Severní moře

“Nordsee” ist der Name des Meeres, das im Norden Europas liegt und an die Küsten von Deutschland, Dänemark, den Niederlanden, Belgien, Großbritannien, Norwegen und Schweden grenzt.  „Severní moře“ je název moře, které leží v severní Evropě a hraničí s pobřežím Německa, Dánska, Nizozemska, Belgie, Velké Británie, Norska a Švédska. 

Die Nordsee hat auch eine wichtige Rolle als Lebensraum für viele Tierarten, einschließlich Wale, Delfine, Robben und Vögel.  Severní moře také hraje důležitou roli jako stanoviště pro mnoho druhů zvířat, včetně velryb, delfínů, tuleňů a ptáků.

 

Trischen in der Nordsee: Die schnellste Insel der Welt. – Trischen v Severním moři: nejrychlejší ostrov na světě.

komentář