Verkehr

"Verkehr" bezieht sich auf den Transport von Personen und Gütern auf Straßen, Schienen, Wasserwegen oder in der Luft.

„Doprava“ označuje pohyb osob a zboží po silnici, železnici, vodních cestách nebo vzduchem.

Im Verkehrsbereich gibt es verschiedene Fachbegriffe, wie z.B. Verkehrsinfrastruktur (alle Einrichtungen, die für den Verkehr benötigt werden, wie Straßen, Brücken, Tunnel, Bahnhöfe, Flughäfen, etc.), Verkehrsmittel (Fahrzeuge, Schiffe, Flugzeuge), Verkehrswege (Straßen, Schienen, Wasserwege, Luftwege) und Verkehrsregeln (Vorschriften zur Sicherheit und Ordnung im Verkehr). Auch Themen wie Verkehrssicherheit, Umweltverträglichkeit und Verkehrsplanung spielen eine wichtige Rolle im Bereich des Verkehrs. V odvětví dopravy existují různé odborné termíny, jako je dopravní infrastruktura (všechna zařízení potřebná pro dopravu, jako jsou silnice, mosty, tunely, vlaková nádraží, letiště atd.), dopravní prostředky (vozidla, lodě, letadla), doprava cesty (silnice, železnice, vodní cesty, vzdušné cesty) a pravidla provozu (předpisy o bezpečnosti a pořádku v provozu). Důležitou roli v oblasti dopravy hrají také témata jako bezpečnost provozu, ekologická kompatibilita a dopravní plánování.

https://de.wiktionary.org/wiki/provoz

Bedeutungen:

[1] ohne Plural: Verlauf der organisierten und regelmäßigen Arbeit eines Unternehmens oder einer Einrichtung: Betrieb, Lauf[2] ohne Plural: Aktivität von etwas, in der Regel einer Maschine: Betrieb, Lauf[3] Bewegung im Verkehr: Verkehr[4] Anlage in welcher etwas produziert wird: Betrieb, Betriebsstätte, Abteilung

Synonyme:

[1] činnost, chod, provozování[2] činnost, chod[3] doprava, frekvence, ruch[4] provozovna, dílna, oddělení

Beispiele:

[3] V ulicích nebyl téměř žadný provoz.In den Straßen gab es fast keinen Verkehr.[4] Továrna má 250 zaměstnanců a její provozy se rozkládají na ploše 60 tis. m2.Die Fabrik hat 250 Beschäftigte und ihre Betriebsstätten erstrecken sich auf einer Fläche von 60 tsd. m2.

Charakteristische Wortkombinationen:

[3] silniční provoz (Straßenverkehr), jednosměrný provoz (Einbahnverkehr)[4] vedoucí provozu (Betriebsleiter)

komentář