schwellen | schwoll, geschwollen |

schwellen | schwoll, geschwollen | schwellen | schwoll, geschwollen |

deine Brüste werden schwellen, dein Herz wird sich freuen und dein Schoß erblühen –
ňadra se ti nafouknou, tvé srdce se bude radovat a tvé lůno rozkvete

Wenn auch die Erde bebt, Das Meer sich hoch erhebt. Wenn seine Wasser schwellen, Der Berge Feste wankt, Wird Freude uns erhellen, Die Gottesstadt Dir dankt.

I když se země chvěje Moře stoupá vysoko. Když jeho vody vzdouvají Horská pevnost se třese, osvítí nás radost, Město Boží vám děkuje.

komentář