geben – dát, dávat

ich gebe, du gibst, er gibt, sie gibt
wir geben, ihr gebt, sie geben
Rozkazovací způsob

gib – dej

gebt – dejte (v množném čísle, k více osobám, ihr)

geben Sie – dejte _jako vykání, v němčině vlastně onikání

Gib nie auf! – Nikdy se nevzdávej!

Minulý čas

ich gab
du gabst
er gab
wir gaben
ihr gabt
sie gaben
Deine Besuche gaben mir die Kraft zu widerstehen. – Tvoje návštěvy mi dodaly sílu odolat.
Wir geben das meiste Geld, aber nichts wird dort wirklich gelöst. – Vynakládáme většinu peněz, ale nic se tam vlastně nevyřeší.
Es gibt heute keine Äpfel. – Dnes nejsou žádná jablka.

komentář