Hauptsache, die – to nejdůležitější, hlavní věc, základní věc

das Wichtigste, was in erster Linie berücksichtigt werden muss – nejdůležitější, co je třeba zvážit na prvním místě
Geld war für ihn die Hauptsache. – Peníze pro něj byly to hlavní.
Die Hauptsache für ihn war Sozialist zu sein. – Hlavní pro něj bylo být socialistou.

komentář