Lupe, die – lupe, zvětšovací sklo

• Er betrachtete die Briefmarke unter der Lupe. – Prohlížel si známku pod lupou.

• Sie braucht eine Lupe zum Lesen. – Potřebuje lupu na čtení.

• Die Polizei nahm den Tatort unter die Lupe. – Policie prozkoumala místo činu.

 

 

 

komentář