trollen

V německém jazyce se používá několik slovních spojení spojených s pojmem “trollen” nebo “troll”. Tyto termíny se týkají především online prostředí a sociálních médií. Některá typická slovní spojení jsou:

1. “Trollen gehen”: Tento výraz znamená “jít trollit” nebo “jít být troll”. Používá se k popisu aktivity, kdy někdo záměrně a opakovaně vytváří konflikty, provokuje ostatní nebo způsobuje obtěžování v online diskuzích.

2. “Trollkommentar”: Tento termín označuje “trollovský komentář”. Jedná se o negativní, provokativní nebo záměrně urážlivý komentář, který je napsán za účelem vyvolání konfliktu nebo rozčílení ostatních.

3. “Troll-Account”: Tento výraz se používá pro “trollovský účet”. Jedná se o falešný nebo anonymní účet vytvořený s cílem provokovat, šířit dezinformace nebo způsobovat obtěžování na sociálních médiích.

4. “Trollfabrik”: Tento termín se používá pro “trollovskou továrnu”. Označuje organizaci nebo skupinu, která systematicky produkuje trollovský obsah a šíří ho online za účelem manipulace, dezinformací nebo ovlivňování veřejného mínění.

5. “Trollverhalten”: Tento výraz se používá pro “trollovské chování”. Znamená nevhodné, provokativní nebo urážlivé chování online, které je zaměřeno na vyvolání konfliktu, rozčilení nebo obtěžování ostatních.

 

 

“trollen” ist ein Verb und bezieht sich auf das Verhalten von Personen im Internet, die absichtlich provokante oder beleidigende Beiträge verfassen, um andere Nutzer zu ärgern oder zu beleidigen. – „trolit“ je sloveso a označuje chování lidí na internetu, kteří záměrně zveřejňují provokativní nebo urážlivé příspěvky s cílem obtěžovat nebo urážet ostatní uživatele.

Diese Personen werden als “Trolle” bezeichnet und ihr Verhalten als “Trolling”.  Das Ziel des Trollens ist es oft, Aufmerksamkeit zu erlangen oder eine Reaktion von anderen Nutzern hervorzurufen. – Tito jedinci jsou označováni jako „trollové“ a jejich chování jako „trolling“. Cílem trollingu je často získat pozornost nebo reakci ostatních uživatelů.

Trolling kann in verschiedenen Formen auftreten, wie z.B. in Foren, Kommentarspalten oder sozialen Netzwerken. Es kann auch als eine Art Cyber-Mobbing angesehen werden, da die Trolle oft versuchen, ihre Opfer gezielt zu verletzen oder zu demütigen. – Trolling může mít různé formy, jako jsou fóra, sloupce komentářů nebo sociální sítě. Může to být také považováno za formu kyberšikany, protože trollové se často snaží své oběti úmyslně zranit nebo ponížit.

 

 

komentář