Satzzeichen – interpunkce, interpunkční znaménka

Synonyma:

Trennungsstrich
Interpunktionszeichen
Trennungszeichen
Satzzeichen sind Sonderzeichen einer Schrift, die der Strukturierung und auch der Sinngebung des Satzbaus dienen. Die Setzung der Satzzeichen wird Zeichensetzung oder Interpunktion genannt. – Interpunkční znaménka jsou speciální znaky ve skriptu, které slouží ke strukturování a také dávají význam struktuře věty. Umístění interpunkčních znamének se nazývá interpunkce.

středník ; Semikolon
zavináč @
At-Zeichen / Klammeraffe
uvozovky
Anführungszeichen
apostrof Apostroph
lomítko / Schrägstrich
obrácené lomítko \
Umgekehrter Schrägstrich
levá kulatá závorka
(
Runde Klammer links
pravá kulatá závorka
)
Runde Klammer rechts
levá hranatá závorka
[
Eckige Klammer links
pravá hranatá závorka
]
Eckige Klammer rechts
levá složená závorka
{
Geschweifte Klammer links
pravá složená závorka
}
Geschweifte Klammer rechts
znamínko stupně ° Gradzeichen
hvězdička *
Sternchen / Asterisk
znak hash # Rautezeichen
znak odstavce §
Paragraphenzeichen
vlnovka ~ Tilde
circumflex ^ Zirkumflex

komentář