mancher, manche, manches – mnohý, některý, leckterý

 

1. mnohý, některý, leckterý
die Ansicht manches Gelehrten – názor mnohého učence

2. některý, mnohý, nejeden, několik

nejeden, nejedna, nejedno

manche Berufe, wie Lehrer oder Arzt – některé profese, jako učitel nebo lékař

mancher von uns – nejeden z nás

Manche Vogelarten verschmelzen mit der Umgebung. – Některé druhy ptáků splývají s okolím.

Manche Flüsse frieren nie zu. – Některé řeky nikdy nezamrzají.

 

Zájmeno „mancher, manche, manches“ se skloňuje jako člen určitý.

mužský ženský střední
1. mancher manche manches
2. manches
manchen
mancher manches
manchen
3. manchem mancher manchem
4. manchen manche manchen
množné číslo
1. manche
2. mancher
3. manchen
4. manche
 Zájmeno manch se vyskytuje jak v nesklonné podobě (bez koncovek), tak ve skloňovaných tvarech.

 

manch eine Frau – nejedna žena
manch ein Mensch – nejeden člověk
manch einer – nejeden
Manch ein Kind hat Probleme in der Schule. – Nejedno dítě má problémy ve škole.

komentář