ober – něco, co je výše, nejvyšší, nejlepší nebo nejvýznamnější

Er wohnt im oberen Stockwerk.” (Bydlí v horním patře.)

 

  • Použití: Uveďte různé kontexty a způsoby použití slova “ober”. Například:
    • “Er ist der oberste Chef der Firma.” (Je nejvyšším šéfem společnosti.)
    • “Das ist die oberste Etage des Gebäudes.” (To je nejvyšší patro budovy.)
    • “Sie hat die oberste Position in der Hierarchie.” (Má nejvyšší pozici v hierarchii.)
  • Synonyma pro ‘ober’ mohou zahrnovat ‘höchste’, ‘beste’, ‘führende’.
  • Protikladem k ‘ober’ může být ‘untere’ (nižší) nebo ‘niedrigere’ (nízký).”
  • ober” pochází z germánského kořene a souvisí s anglickým slovem “over”.

 

Die Geheimnisse der oberen und der unteren Welt. – Tajemství horního a dolního světa.

komentář