Pistole

pistole musí být vybitá, zásobník musí být vyjmut ze zbraně

die Pistole muss entladen sein, das Magazin muss aus der Waffe entfernt sein

komentář