Glück

 

“Ich wünsche dir viel Glück!” – Přeji ti hodně štěstí!

“Glück haben” – mít štěstí, např. “Ich hatte Glück bei der Prüfung.” – Měl jsem štěstí u zkoušky.
“Glücklich sein” – být šťastný, např. “Ich bin sehr glücklich mit meinem neuen Job.” – Jsem velmi šťastný s mým novým zaměstnáním.
“Glücklich machen” – udělat někoho šťastným, např. “Ich möchte meine Familie glücklich machen.” – Chci udělat svou rodinu šťastnou.
“Glücksbringer” – talisman nebo amulet, který přináší štěstí, např. “Ein vierblättriges Kleeblatt gilt als Glücksbringer.” – Čtyřlístek je považován za talisman, který přináší štěstí.
“Glück im Unglück haben” – mít štěstí v neštěstí, např. “Obwohl mein Auto kaputt gegangen ist, hatte ich Glück im Unglück, weil ich keine Verletzungen hatte.” – I když se mi auto pokazilo, měl jsem štěstí v neštěstí, protože jsem nebyl zraněn.”

 

 

 

komentář