hebräisch – hebrejský; Hebräisch – hebrejština

Das moderne Hebräisch  ist auf Deutsch oft als Ivrit bezeichnet. – Moderní hebrejština je v němčině často označována jako Ivrit.

Slovo hebräisch  (s malým h) znamená hebrejský.

 

Bis zur Zerstörung des ersten Tempels im 6. Jahrhundert v. Chr. sprachen die Juden Hebräisch. – Do zničení prvního chrámu v 6. století př. n. l. mluvili Židé hebrejsky.

 

komentář