Stadthalle, die – městská radnice, magistrát města  

komentář