bieten – nabízet, nabídnout

 

Základní tvar (infinitiv): bieten

Přítomný čas (Präsens):

 1. osoba jednotného čísla: ich biete (nabízím)
 2. osoba jednotného čísla: du bietest (nabízíš)
 3. osoba jednotného čísla: er/sie/es bietet (nabízí)
 4. osoba množného čísla: wir bieten (nabízíme)
 5. osoba množného čísla: ihr bietet (nabízíte)
 6. osoba množného čísla: sie/Sie bieten (nabízejí/nabízíte – formální)

Minulý čas (Präteritum):

 1. osoba jednotného čísla: ich bot (nabídl jsem)
 2. osoba jednotného čísla: du botest (nabídl jsi)
 3. osoba jednotného čísla: er/sie/es bot (nabídl)
 4. osoba množného čísla: wir boten (nabídli jsme)
 5. osoba množného čísla: ihr botet (nabídli jste)
 6. osoba množného čísla: sie/Sie boten (nabídli/nabídli jste – formální)

 

 • ein Angebot machen (udělat nabídku)
 • eine Gelegenheit bieten (nabídnout příležitost)
 • Platz bieten (nabízet místo)

 

 • Hilfe bieten (nabízet pomoc)
 • eine Gelegenheit bieten (nabízet příležitost)
 • Widerstand bieten (klást odpor)

Typické slovní spojení a kolokace:

 • Zum Verkauf bieten (nabízet k prodeji)
 • einen Platz bieten (poskytnout místo)
 • eine Lösung bieten (nabízet řešení)

Přísloví:

Viel Feind, viel Ehr’ – ve smyslu “čím více nepřátel, tím více cti”.

 

 • Er bietet mir seine Hilfe an. (Nabízí mi svou pomoc.)
 • Das Unternehmen bietet viele Arbeitsplätze. (Společnost nabízí mnoho pracovních míst.)
 • Dieses Buch bietet interessante Informationen. (Tato kniha nabízí zajímavé informace.)
 • Wir müssen Widerstand gegen Ungerechtigkeit bieten. (Musíme klást odpor proti nespravedlnosti.)

komentář