anders – jiný, odlišný, jinak

 

 • anders denken – myslet jinak
 • anders sein – být odlišný
 • etwas anders machen – dělat něco jinak
 • anders aussehen – vypadat jinak
 • anders handeln – jednat jinak
 • anders verstehen – chápat jinak
 • anderswo – jinde, někde jinde
 • andersartig – odlišný, odlišného druhu
 • anderswohin – jinam

Příklady vět:

 • “Ich sehe anders aus als meine Geschwister.” (Vypadám jinak než moji sourozenci.)
 • “Sie denkt anders als ich.” (Myslí jinak než já.)
 • “Wir müssen etwas anders machen, um bessere Ergebnisse zu erzielen.” (Musíme dělat něco jinak, abychom dosáhli lepších výsledků.)
 • “Er handelte anders als erwartet.” (Jednal jinak, než se očekávalo.)

 

 

alles ist anders – všechno je jinak

geht das auch anders? – jde to i jinak?

 

komentář