vermehrt – stále více, ve zvýšené míře

= in zunehmendem Maß (ve zvýšené míře)

Diese Krankheit tritt in letzter Zeit vermehrt auf. – Tato nemoc se v poslední době objevuje stále více.

vermehrt – (ro)zmnožený, zvýšený; stále více

vermehrter Grundwert – zvýšená základní hodnota

Technorama vermehrt auf Sponsoring angewiesen. – Technorama stále více závisí na sponzoringu.

komentář