Afrika, das – Afrika

Používá se bez členu, ale je středního rodu: das Afrika.

Člen se používá, když je Afrika předmětem nebo podnětem věty v určité kvalitě, v určitou dobu nebo období.

Druhý pád zní Afrikas: Die Geographie und Natur Afrikas sind vielfältig. – Geografie a povaha Afriky jsou různorodé.

 

Nordafrika  – Severní Afrika
Ostafrika – Východní Afrika
Südliches Afrika – Jižní Afrika
Westafrika – Západní Afrika
Zentralafrika – střední Afrika.
Afrika wird von etwa 1,3 Milliarden Menschen bewohnt. – Afriku obývá asi 1,3 miliardy lidí.

komentář