Gleichgewicht, das – rovnováha

aus dem Gleichgewicht bringen”   vyvést z rovnováhy 

Gleichgewicht halten: Udržovat rovnováhu – doslovně i obrazně, může znamenat udržovat fyzickou stabilitu nebo stabilní situaci.

Gleichgewicht verlieren: Ztratit rovnováhu – znamená fyzicky nebo metaforicky ztratit stabilitu.

Inneres Gleichgewicht: Vnitřní rovnováha

Gleichgewichtsstörung: Porucha rovnováhy – zdravotní stav, kdy je narušena schopnost udržovat rovnováhu, často spojená s problémy vnitřního ucha.

Ressourcengleichgewicht: Rovnováha zdrojů – termín používaný v ekonomii nebo životním prostředí, značící vyváženost mezi vstupy a výstupy zdrojů.

Gleichgewicht der Kräfte: Rovnováha sil – ve fyzice se tímto termínem označuje stav, kdy jsou všechny působící síly vyváženy a objekt zůstává v klidu nebo se pohybuje konstantní rychlostí.

Gleichgewicht der Natur: Rovnováha přírody – koncept zahrnující myšlenku, že v přírodě existuje jistá harmonie mezi živými organismy a jejich prostředím.

Gleichgewicht des Handels: Rovnováha obchodu – v obchodním kontextu odkazuje na stav, kdy jsou hodnoty dovozu a vývozu vyvážené.

Gleichgewicht des Schreckens: Rovnováha hrůzy – politický termín používaný během studené války, kdy byl svět v bezpečí před jaderným konfliktem díky vzájemné závislosti mocností na svých jaderných arzenálech.

 

 

das Gleichgewicht zu halten – udržovat rovnováhu 

 

Besen im Gleichgewicht – Experiment zum Nachmachen

https://www.youtube.com/watch?v=_8egdjkDiuw

komentář