Frau, die (Frauen) – žena, paní, choť

Sie ist eine sehr gebildete Frau. – Je to velmi vzdělaná žena.

Die Frau ist nett. Ta žena je milá. 3. Die Frau ist klein. Ta žena je malá. 4. Die Frau ist blond. Ta žena je blondýna

eine Frau von Welt = eine Frau, die gewandt im [gesellschaftlichen] Auftreten und im Umgang mit Menschen ist – “žena světa” = žena, která je obratná v [sociálním] vystupování a v jednání s lidmi


Bei uns zu Hause hat meine Frau die Hosen an. – U nás doma nosí kalhoty moje žena .

Sie haben einen niedrigen sozialen Status, und Gewalt gegen Frauen ist weit verbreitet. – Mají nízké sociální postavení a násilí na ženách je rozšířené.

Frauen üben auch die weniger qualifizierten Tätigkeiten aus. – Ženy také vykonávají méně kvalifikované práce.


Frauenbewegung – ženské hnutí

Beteiligung der Frauen – ´čast žen

Wehrdienst für Frauen – Vojenská služba pro ženy
Frauenarbeitslosigkeit – nezaměstnanost žen

Frauentag – den žen


ve feministickém prostředí se slovo “frau” používá někdy žertem namísto slova „man“, zvláště když jsou míněny výlučně ženy

komentář