Übung, die – cvičení

Cvičení v učebnici i fyzické,  cvik, procvičování, trénink.

 

Übung macht den Meister. – Doslova “Cvičení dělá mistra”, česky lze také přeložit  jako “Opakování matka moudrosti”.

Wenn Sie diese Übungen nur wenige Wochen jeden Tag durchziehen, werden Sie verblüfft sein. – Pokud budete tato cvičení provádět každý den jen pár týdnů, budete ohromeni.

 

  • Eine Übung absolvieren/machen/durchführen. (Absolvovat/udělat/provést cvičení.)

  • Eine Übung verbessern. (Vylepšit cvičení.)

  • Eine Übung wiederholen. (Opakovat cvičení.)

  • Eine Übung vorbereiten. (Připravit cvičení.)

  • Eine Übung ausführen. (Vykonat cvičení.)

  • Eine Übung beenden. (Ukončit cvičení.)

  • Eine Übung überspringen. (Přeskočit cvičení.)

  • Eine Übung anpassen. (Přizpůsobit cvičení.)

 
 

 

 

komentář