Stille, die – ticho, klid

Stille der Nacht – ticho noci

die Stille der Luft – bezvětří

die Stille vor dem Sturm – klid před bouří

in aller Stille v nejužším rodinném kruhu

komentář