liegen – ležet

Pozor, často se plete s legen – položit.

  • Ich liege im Bett. (Ležím v posteli.)
  • Der Schlüssel liegt auf dem Tisch. (Klíč leží na stole.)
  • Das Buch hat gestern auf dem Regal gelegen. (Kniha včera ležela na polici.)
  • Die Katze liegt in der Sonne. (Kočka leží na slunci.)
  • Wir haben uns an den Strand gelegt. (Lehli jsme si na pláž.)

 

Toto jsou tvary slovesa “legen” (kladu) a “liegen” (ležet) v různých osobách a číslech v němčině.
Přítomný čas (liegen – ležet) | ich liege | du liegst | er, sie liegt | wir liegen | ihr liegt | Sie liegen Přítomný čas (legen – klást) | ich lege | du legst | er, sie legt | wir legen | ihr legt | Sie legen

Minulý čas
liegen je silné sloveso a proto má koncovku -en

Osoba Minulý čas (liegen) Minulý čas (legen) Příčestí minulé (liegen) Příčestí minulé (legen)
Singular 1. osoba lag legte gelegen gelegt
Singular 2. osoba lagst legtest gelegen gelegt
Singular 3. osoba lag legte gelegen gelegt
Plural 1. osoba lagen legten gelegen gelegt
Plural 2. osoba lagt legtet gelegen gelegt
Plural 3. osoba lagen legten gelegen gelegt

 

komentář