gehört – náležet, patřit, příslušet

Polizei beschlagnahmt Fahrrad, weil der Besitzer nicht glaubhaft beweisen kann, dass es ihm gehört. – Policie kolo zabavila, protože majitel nemohl věrohodně prokázat, že mu patří.

komentář