Spinnennetz, das – pavučina

také:

der – Faserflor
der – Flor
das – Gespinst
das – Spinnengewebe
das – Spinngewebe
die – Spinnwebe
das – Vlies

(pavoučí síť) das Spinnennetz, das Spinngewebe
přen.(síť obecně) das Gewebe, das Netz
(vrstva vláken) der Flor

komentář