getauft – pokřtěný

Man wird „getauft, getraut und beerdigt“, geht Weihnachten in die Kirche, und manchmal zündet man eine Kerze in für Verstorbene oder persönliche Anliegen an.

Jste „pokřtěni, ženatí a pohřbeni“, chodíte na Vánoce do kostela a někdy zapálíte svíčku pro zesnulého nebo pro osobní záležitosti.

komentář