Triftigkeit, die – oprávněnost, odůvodněnost, pádnost, závažnost; relevance

Als historische Triftigkeit bezeichnet man das Beurteilungskriterium einer Narration. – Historická relevance je kritériem pro hodnocení příběhu.

komentář