Kalb, das – tele

  • Goldenes Kalb – Zlaté tele

Der Sonnengott Ra wurde in Ägypten manchmal als ein Kalb dargestellt, das von der Himmelskuh geboren worden war. – Sluneční bůh Ra byl v Egyptě někdy zobrazován jako tele, které se narodilo nebeské krávě.

komentář