(sich) infizieren – nakazit (se), infikovat  (se) 

 

der Virus kann alle Dokumente infizieren – virus může infikovat všechny dokumenty
sich [bei jdm] infizieren – nakazit se [od někoho]
sie hat sich mit Aids infiziert – nakazila se AIDS

 

nakazit – infizieren, anstecken, anstecken lassen

Sloveso “nakazit” v němčině se překládá jako “infizieren” nebo “anstecken”. Lze také použít reflexivní tvar “sich anstecken” pro vyjádření, že se jedinec sám nakazil. Příklady užití jsou: “Er hat sich mit Grippe infiziert.” (Nakazil se chřipkou.) nebo “Die Bakterien können leicht übertragen und andere Menschen anstecken.” (Bakterie se mohou snadno přenášet a nakazit další lidi.)

 

V němčině existuje určitý rozdíl mezi slovesy “infizieren” a “anstecken”.

“Sloveso “infizieren” se používá se k popisu procesu, při kterém se škodlivé látky, jako jsou bakterie, viry nebo jiné mikroorganismy, dostávají do těla a způsobují infekci. Například: “Er hat sich mit dem Coronavirus infiziert.” (Nakazil se koronavirem.) Sloveso “infizieren” se používá spíše ve vědeckém nebo lékařském kontextu.

Sloveso “anstecken” se překládá jako “nakazit” nebo “nakazit se”. Používá se ke specifickému popisu přenosu nemoci nebo infekce z jedné osoby na druhou nebo z jednoho objektu na jiný. Například: “Er hat sich bei seiner Schwester mit Grippe angesteckt.” (Nakazil se chřipkou od své sestry.) Sloveso “anstecken” se častěji používá v každodenním hovorovém jazyce.

 

Další možností je “sich anstecken lassen”: nechat se nakazit

“Er ließ sich vom Arzt anstecken.” (Nakazil se od lékaře.)
Wir werden uns nichtvondem herrschenden Pessimismusanstecken lassen.  Nenecháme se nakazit převládajícím pesimismem.

 

komentář