Bau, der – výstavba, stavba

Singulár
Nom. der Bau
Gen. des Baues/Baus
Dat. dem Bau
Akk. den Bau

Plurál
Nom. die Baue
Gen. der Baue
Dat. den Bauen
Akk. die Baue

1. výstavba (domů, silnic apod.)
2. výroba (strojů, zařízení apod.)
3. staveniště (synonymum: Baustelle)
4. (velká) stavba či budova
5. stavba (způsob, jakým je něco vystavěno, vybudováno)  (synonymum:  Statur)

 

Stavba: “Bau” se často používá pro vyjádření stavby nebo konstrukce budovy. Například “Der Bau des neuen Gebäudes hat begonnen.” (Stavba nové budovy začala.)

Stavebnictví: Slovo “Bau” také odkazuje na stavebnictví jako odvětví. Například “Er arbeitet in der Bauindustrie.” (Pracuje ve stavebnictví.)

Mraveniště/hnízdo: “Bau” může také znamenat mraveniště nebo hnízdo nějakého hmyzu. Například “Die Ameisen haben ihren Bau im Garten.” (Mravenci mají své hnízdo v zahradě.)

Nora: Ve spojení s některými zvířaty, jako jsou ježci nebo lišky, může “Bau” znamenat noru nebo doupě. Například “Der Fuchs hat seinen Bau im Wald.” (Liška má svůj doupě v lese.)

komentář